CV

Kjell Ericson

Dämmevägen 4 B

442 31 Kungälvaaaaaa    SMS 0705-93 03 13

Tel 0705-93 03 13aaaaaak.e@konsultcompagniet.se

Tel aaaaaa                       www.konsultcompagniet.se

StyrelseAkademien Västsverige; Utbildning i Styrelsearbete

Carlson Learning i USA; Certifierad användare av DiSC-personprofil

DPI i USA; Strategic Thinking and Professional Decision Making

Prof. Peter Koestenbaum; Seminarium i Clinical Philosophy

PDI i USA; Adventures In Attitudes (diplomerad kursledare i attitydmedvetenhet)

CEI, Genève; International Seminar on Management Development

Malmö Lärarhögskola; Gymnasieadjunkt

Göteborgs universitet; Pol mag, fil mag, fil kand

2014-

KonsultCompagniet AB

... fortsatt satsning på strategi och beslut; senaste uppdragen Sigma, Skandinaviska Glassystem AB, samt fokus på  STiLprofilen – utveckla profilen med
t ex kinesiska och persiska.

2008-2014

INSIKTer.nu

Ekonomisk förening startad tillsammans med tidigare kunder för att utveckla och marknadsföra STiLprofilen.

1982-

KonsultCompagniet AB

Analysera behov, utveckla och genomföra utbildningsinsatser. Samarbeta med andra konsulter. Representant för internationell konsultgrupp; Strategiskt Tänkande i ledningsgrupper för t ex Stena/Sessanline, Volvo Bussar, Ericsson Radar, Eka Chemicals. Teknisk problemlösare på Volvo Torslandaverken under 3 år. Beslutsseminarier för IBM, Pripps, Johnsongruppen. Utvecklat personprofiler, utbildat användare sedan 1992. Coachat rektorer och chefer i offentlig verksamhet. Team- och ledarutveckling i offentlig verksamhet. Långsiktig karriärutveckling för personalen på Svartedalens Äldrecentrum.

1978-1981

Utbildningschef, Océ Scandinavia AB

Leda service- och säljutbildare samt ledarutveckling i Skandinavien. Arbetsmöten i Europa.

1975-1978

Ledarutvecklare, SKF koncernledning

Planera, organisera och genomföra internationella seminarier.

1973-1975

Språkkonsult, Kursverksamheten (numera Folkuniversitetet)

Skapa kontakt mellan de internationella företagen i Göteborg och respektive språksektion.

1970-1973

Icke-teknisk utbildning, SKF Norden

Analysera utbildningsbehov och organisera utbildningsinsatser.

YRKESLIVSERFARENHET

1999

1992

1982

1982

1980


1976

1969-1970

1965-1969

UTBILDNING

INFORMELLA MERITER

Samhälls- och livsåskådningsengagemang


Föreläser gärna idéellt om humanism; tro och vetande. Tidigare styrelsemedlem i och ordf för Humanisterna Väst och Ale-Jennylunds Ridklubb. Startade HumVast-bloggen, redaktör för HumInfo och kursledare på Humanisternas Sommarvecka; humanismen som livssyn. Initiativtagare till landsbygdsutveckling i Bohus i Ale kommun med medel ur Europeiska jordbruksfonden.


Exempel på egenproducerade webbsidor

http://konsultcompagniet.se

http://stilprofiler.se

http://beslut.org

http://battre.beslut.org

http://prata.beslut.org

http://insikter.nu

http://din.strategipartner.se

http://insikter.nu

Senast lästa litteraturen på området

SOCIALA MEDIER